Bồn composite xử lý nước thải sinh hoạt 5m3 ngày đêm

10,000,000₫

Mô tả

Bồn composite FRP xử lý nước thải

Chúng tôi chuyên cung cấp bồn composite FRP xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp từ 1m3 đến 600m3 ngày đêm

bồn composite XLNT 5m3 lương hải hưng H2LBồn composite chứa thực phẩm

Bồn composite FRP chứa Axit Clohyric

Bồn composite FRP xử lý nước thải
Bình luận

Sản phẩm khác