Hệ thống xử lý khí thải axit bằng nhựa PP

350,000,000₫

Mô tả

Tháp xử lý khí thải nhựa PP

hệ thống xử lý khí thải bằng nhựa PP

hệ thống xử lý khí thải bằng nhựa PP

hệ thống xử lý khí thải bằng nhựa PP

hệ thống xử lý khí thải bằng nhựa PP

hệ thống xử lý khí thải bằng nhựa PP

hệ thống xử lý khí thải bằng nhựa PP

hệ thống xử lý khí thải bằng nhựa PP

hệ thống xử lý khí thải bằng nhựa PP

hệ thống xử lý khí thải bằng nhựa PP


Mọi chị tiết xin liên hệ:

Công ty TNHH Lương Hải Hưng

Nguyễn Thành Nam

Điện thoại: 0902.849.791

Email: thanhnam7179@gmail.com

Web: www.NMcomposite.com

Chuyên cung cấp:

Bình luận

Sản phẩm khác