Bồn composite chở xăng dầu trên xe tải

10,000,000₫

Mô tả

Bồn composite FRP chở xăng dầu trên xe tải

Chúng tôi cung cấ bồn composite FRP được lắp đặt trên xe tải để chuyên chở xăng dầu và chuyên chở hóa chất.

Bồn composite chở xăng dầu hóa chất

Bồn composite chở xăng dầu hóa chất

Bồn composite chở xăng dầu hóa chất

Bồn composite chứa thực phẩm

Bồn composite FRP chứa Axit Clohyric

Bồn composite FRP xử lý nước thải
Bình luận

Sản phẩm khác